سفارش تبلیغ
صبا ویژن
زن فرعون -

زن فرعون

جمعه 86 دی 14 ساعت 12:0 صبح

او در جایی زندگی می کرد که مر کز کفر بود در کاخ فرعون. فرعون نه تنها می گفت
: نه تنها من خدایم بلکه، من تنها خدا هستم. در چنین خانه اى بانویى نشات گرفت که نمونه مردم متدین است. قرآن در مقام ذکر فضائل این بانو مهمترین آنها را در بعد دعا مى داند  علت این که این بانو نمونه مردم خوب است به خاطر آن است که در نیایشش به خداوندعرض مى کند: اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة. این زن در کنار خدا بهشت را مى طلبد. دیگران بهشت را مى طلبند ودر دعاهایشان از خداوند: جنات تجری من تحتها الانهار بهشت هایى که از زیر آنها نهرها جارى است. درخواست مى کنند اما این بانو اول خدا را مى خواهد وبعد در کنار خدا خانه طلب مى کند. نمى گوید ((رب ابن لی بیتا فی الجنة )) ونمى گوید ((رب ابن لی بیتا عندک فی الجنة )) بلکه مى گوید: رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة اول عند الله را ذکر مى کند بعد سخن از بهشت را به میان مى آورد

نوشته شده توسط : طلبه

نظرات دیگران [ نظر]لیست کل یادداشت های این وبلاگ

زن فرعون
زنان نمونه در قرآن
خطاب های قرآن به کیست؟
علت نام بردن زن و مرد در قرآن؟
سلامت معنوى و مرض معنوى
بیمار دلان زن یا مرد؟
زن ومرد از یک گوهر ؟
خلقت حوا2
خلقت حوا ؟...
مگر بدن سفر مى کند؟!
قران نه فقط برای مردان!!!
چرا این همه دغدغه؟