سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مگر بدن سفر مى کند؟! -

مگر بدن سفر مى کند؟!

دوشنبه 86 آبان 28 ساعت 11:24 عصر

 

قرآن براى تعلیم وتزکیه جان وروح آدمى است در قرآن سخن از تزکیه روح است نه سخن از زن ومرد تا گفته شود این دو همتا ومساوى هم هستند. تفکر غربى مى گوید: انسان دو نوع یا دو صنف است: زن ومرد این دو در مسائل تعلیمى وتربیتى مساوى هم هستند یعنى زن همسان مرد ومرد همتاى زن است . در مکتب الهى تمام حقیقت انسان روح اوست گرچه بدن هم لازم وضرورى است. دین اسلام مى گوید: هدف از نزول وحى تعلیم وتربیت تزکیه نفوس وتهذیب انسانها است. یعنى محور تعلیم وتربیت جان انسانها است وجان نه مذکر است ونه مؤنث واصلا زن ومردى در کار نیست. نه این که بگوییم زن ومردى هست ولى باهم مساویندتا بشود.

اولا زن بودن یا مرد بودن مربوط به پیکر است نه جان وروح. ثانیا تعلیم وتربیت وتهذیب وتزکیه از آن نفس است. ثالثا نفس غیر از بدن است وبدن غیر از نفس واصلا در کلاس درس قرآن روح مى نشیند نه بدن و روح هم نه زن ونه مرد. این که ذات اقدس اله مى فرماید: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها سوگند به نفس وآن که آن را درست کرد سپس گناهکارى وتقوایش را الهام کرد. نفس نه مذکر است ونه مؤنث. ویا این که مى فرماید: فاذا سویته ونفخت فیه من روحی پس وقتى آن را درست کردم واز روح خود در آن دمید. و یامى فرماید: یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه اى انسان حقا که تو به سوى پروردگار خود به سختى در تلاش واو را ملاقات خواهى کرد. اى انسان تو سالک الى الله هستى مگر بدن سفر مى کند تا ما بگوییم این سالکان دو صنف هستند: بعضى زن وبعضى مردند؟


نوشته شده توسط : طلبه

نظرات دیگران [ نظر]لیست کل یادداشت های این وبلاگ

زن فرعون
زنان نمونه در قرآن
خطاب های قرآن به کیست؟
علت نام بردن زن و مرد در قرآن؟
سلامت معنوى و مرض معنوى
بیمار دلان زن یا مرد؟
زن ومرد از یک گوهر ؟
خلقت حوا2
خلقت حوا ؟...
مگر بدن سفر مى کند؟!
قران نه فقط برای مردان!!!
چرا این همه دغدغه؟