سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خلقت حوا2 -

خلقت حوا2

جمعه 86 آذر 16 ساعت 12:23 صبح

 

سپس آدم عرض کرد: من پیشنهاد ازدواج با وى را عرضه مى دارم رضاى شما در چیست؟ خداوند فرمود رضاى من در آن است که معالم دین مرا به بیاموزى...

این حدیث گرچه مفصل است واز لحاظ سند نیاز به تحقیقى بیشتر ولی مطالب مهم وسودمندى از آن استفاده مى شود که به بعضى از آنها اشاره مى شود:

1 - خلقت حوا از ضلع ودنده چپ آدم صحیح نیست.

2 - آفرینش حوا همانند خلقت آدم بدیع ونو ظهور بوده ومستقل است.

3 - نزدیکى ونگاه آدم به حوا مایه انس وى شده است وخداوند نیز همین اصل را پایه برقرارى ارتباط بین آنها قرار داده واین انس انسانى قبل از ظهور غریزه شهوت جنسى بوده زیرا جریان غریزه مطلبى است که بعدا مطرح مى شود

.4 - خداوند گرایش جنسى وشهوت زناشویى را بر آدم... القا نمود واین در حالى است که جریان انس ودوستى قبلا برقرار شده بود.

5 - بهترین مهریه وصداق همانا تعلیم علوم الهى وآموختن معالم دین است که خداوند آن را به عنوان مهر حضرت حوا بر آدم قرار داده است

                                                     

. 6- بعد از ازدواج آدم به حوا گفت به طرف من بیا وبه من رو کن وحوا به او گفت تو به سوى من رو کن خداوند امر کرد که آدم برخیزد وبه طرف حوا برود واین همان راز خواستگارى مرد از زن است وگرنه زن به خواستگارى مرد بر مى خواست.


نوشته شده توسط : طلبه

نظرات دیگران [ نظر]لیست کل یادداشت های این وبلاگ

زن فرعون
زنان نمونه در قرآن
خطاب های قرآن به کیست؟
علت نام بردن زن و مرد در قرآن؟
سلامت معنوى و مرض معنوى
بیمار دلان زن یا مرد؟
زن ومرد از یک گوهر ؟
خلقت حوا2
خلقت حوا ؟...
مگر بدن سفر مى کند؟!
قران نه فقط برای مردان!!!
چرا این همه دغدغه؟