سفارش تبلیغ
صبا ویژن
علت نام بردن زن و مرد در قرآن؟ -

علت نام بردن زن و مرد در قرآن؟

یکشنبه 86 دی 2 ساعت 9:7 صبح

گر در قرآن کریم با  نام زن ومرد را مى برد آن است که مى خواهد افکار جاهلى وقبل از اسلام را درست کند آنها چون بین زن ومرد فرق مى گذاشتند وعبادات وخوبی هارا فقط براى مردها  مى دانستند برای همین قرآن کریم با تحلیل عقلى مى فرماید: آن که باید کامل شود روح است وروح نه مرد است ونه زن. قبل از اسلام به زن هیچ بهایى داده نمى شد وهمیشه به زن با چشم خشم مى نگریستند.                                  

                          

 در محیطهایى هم که صنعت پیشرفت نموده است زن هیچ بهایى ندارد جز براى ارضاى شهوت مردان که هر دو تحقیر مقام والاى زن است. اما خداوند در قرآن مى فرماید: من عهده دار تربیت دل وروح انسانها هستم وروح ودل انسانها نه مذکر است نه مؤنث برای همین قرآن موضوع زن ومرد را نفى مى کند تا جایى براى بیان تساوى یا تفاوت بین این دو باقى نماند اگر در سراسر قرآن کریم وهمچنین در سراسر سخنان عترت طاهره... جستجو شود موردى به چشم نمى خورد که قرآن کمالى از کمالات معنوى را مشروط به مرد بودن بداند یا ممنوع به زن بودن بشمارد.


نوشته شده توسط : طلبه

نظرات دیگران [ نظر]لیست کل یادداشت های این وبلاگ

زن فرعون
زنان نمونه در قرآن
خطاب های قرآن به کیست؟
علت نام بردن زن و مرد در قرآن؟
سلامت معنوى و مرض معنوى
بیمار دلان زن یا مرد؟
زن ومرد از یک گوهر ؟
خلقت حوا2
خلقت حوا ؟...
مگر بدن سفر مى کند؟!
قران نه فقط برای مردان!!!
چرا این همه دغدغه؟